კონფერენციები
 /  კონფერენციები

აიესაის ბიზნეს ფორმი

კონფერენციები

ბიზნეს ფორუმი აერთიანებს მოცემული სფეროთი დაინტერესებულ ახალგაზრდებს, რომელთაც ეძლევათ საშუალება: წარმოაჩინონ საკუთარი შესაძლებლობები გამოსცადონ საკუთარი თავი გაუზიარონ მოსაზრებები სხვა მონაწილეებს მიიღონ ინსპირაცია მომავალი ბიზნეს იდეებისთვის გაეცნონ სფეროში მომუშავე და გამოცდილების მქონე პიროვნებებს პროექტის მიზანია დააკავშიროს ახალბედა და ბიზნეს სფეროში მოღვაწე ადამიანები, რაც ახალ თაობას საშუალებას მისცემს კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგან კარიერული წინსვლისკენ. პროექტის ფარგლებში ორგანიზატორებს

Read more

ახალგაზრდების განვითარების კონგრესი

კონფერენციები

ახალგაზრდების განვითარების კონგრესი არის ყოველწლიური ინგლისურენოვანი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეებს საშუალება ეძლევათ: დაისახონ პრობლემა და მოიძიონ მისი გადაჭრის გზები გაიმჯობესონ ინგლისური ენის დონე გამოსცადონ თავი ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობისას დახვეწონ საჯაროდ გამოსვლის ხელოვნება გახდნენ მეტად პრეზენტაბელურები პროექტის მიზანია ახალგაზრდებს მისცეს გლობალურად აზროვნების შესაძლებლობა, რაც მათი კარიერულ წინსვლაში დიდ როლს შეასრულებს. გარდა ამისა, მათ მიეცემათ საშუალება

Read more

ISIE Statement

ISIE International School of Intellect and Education აიესაი არის ინტელექტისა და განათლების საერთაშორისო სკოლა, რომელიც არის არა ფორმალური განათლების ინსტიტუტი, სადაც ახალგაზრდებს საშუალება აქვთ მათი ფორმალური – საუნივერსიტეტო განათლება დაუკავშირონ რეალობას. აიესაიში ახალგაზრდები პროექტების, ღონისძიებებისა, პროგრამებისა და კონფერენციების ორგანიზების საშუალებით ახდენენ დადებით ზეგავლენას საზოგადოებაზე და ქმნიან საჭირო ცვლილებებს მომავლისთვის.

ჩვენს პროექტებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებში, სემინარებსა და პროგრამებში საქართველოს ყველა უნივერსიტეტის სტუდენტსა და კურსდამთავრებულს აქვს მონაწილეობის უფლება.

ISIE Partners

  • > ააიპ აისეკ საქართველო (AIESEC)
  • > ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • > შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
  • > კავკასიის უნივერსიტეტი
  • > ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი