აიესაის იმიტირებული სასამართლო პროცესი
 /  პროექტები / აიესაის იმიტირებული სასამართლო პროცესი

აიესაის იმიტირებული სასამართლო პროცესი

რეგისტრაცია

აიესაის იმიტირებული სასამართლო პროცესის ფარგლებში მონაწილეები ხვდებიან პროკურორებს, მოსამართლეებსა და ადვოკატებს. შემდეგ კი ისინი თავადვე ირგებენ მათ როლს და ერთვებიან პროცესში. მონაწილეებს ეძლევათ შანსი:

  • მიიღონ რეალობასთან მაქსიმალურად მიახლოებული გამოცდილება

  • შეხვდნენ საკუთარ სფეროში წარმატებულ პიროვნებებს

  • დახვეწონ საჯაროდ გამოსვლის უნარები

პროექტის მიზანია ახალგაზრდებს მისცეს საშუალება მიიღონ იმაზე მეტი, ვიდრე უნივერსიტეტში ლექციების მსვლელობისას მიღებული გამოცდილებაა. გარდა ამისა, პროექტი მონაწილეებს გაუადვილებს მომავალი პროფესიის სწორად არჩევას.

მონაწილეებისთვის, ისევე როგორც ორგანიზატორებისთვის გაიცემა სერთიფიკატები.

ISIE Statement

ISIE International School of Intellect and Education აიესაი არის ინტელექტისა და განათლების საერთაშორისო სკოლა, რომელიც არის არა ფორმალური განათლების ინსტიტუტი, სადაც ახალგაზრდებს საშუალება აქვთ მათი ფორმალური – საუნივერსიტეტო განათლება დაუკავშირონ რეალობას. აიესაიში ახალგაზრდები პროექტების, ღონისძიებებისა, პროგრამებისა და კონფერენციების ორგანიზების საშუალებით ახდენენ დადებით ზეგავლენას საზოგადოებაზე და ქმნიან საჭირო ცვლილებებს მომავლისთვის.

ჩვენს პროექტებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებში, სემინარებსა და პროგრამებში საქართველოს ყველა უნივერსიტეტის სტუდენტსა და კურსდამთავრებულს აქვს მონაწილეობის უფლება.

ISIE Partners

  • > ააიპ აისეკ საქართველო (AIESEC)
  • > ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • > შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
  • > კავკასიის უნივერსიტეტი
  • > ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი