აიესაის მხატვრის პროექტი
 /  პროექტები / აიესაის მხატვრის პროექტი

აიესაის მხატვრის პროექტი

რეგისტრაცია

აიესაის მხატვრის პროექტი აერთიანებს ხატვის ნიჭით დაჯილდოებულ ადამიანებს რომელთაც სურთ:

  • წარმოაჩინონ საკუთარი ნიჭი

  • გამოსცადონ საკუთარი შესაძლებლობები

  • მიიღონ გამოცდილება

  • წარუდგინონ საკუთარი ნაშრომები პუბლიკას

  • მოიპოვონ პირველობა

პროექტის მიზანია წარუდგინოს ახალგაზრდა მხატვრები პუბლიკას, მისცეს გამოცდილების მიღების შესაძლებლობა და დაეხმაროს საკუთარი ნაშრომების რეალიზაციაში.

პროექტის ფარგლებში ორგანიზატორებს ექნებათ საშუალება ითანამშომლონ სპონსორებთან, დაუკავშირდნენ საგამოფენო ცენტრებს, გალერეებსა და მხატვრებს.

მონაწილეებისთვის, ისევე როგორც ორგანიზატორებისთვის გაიცემა სერთიფიკატები.

ISIE Statement

ISIE International School of Intellect and Education აიესაი არის ინტელექტისა და განათლების საერთაშორისო სკოლა, რომელიც არის არა ფორმალური განათლების ინსტიტუტი, სადაც ახალგაზრდებს საშუალება აქვთ მათი ფორმალური – საუნივერსიტეტო განათლება დაუკავშირონ რეალობას. აიესაიში ახალგაზრდები პროექტების, ღონისძიებებისა, პროგრამებისა და კონფერენციების ორგანიზების საშუალებით ახდენენ დადებით ზეგავლენას საზოგადოებაზე და ქმნიან საჭირო ცვლილებებს მომავლისთვის.

ჩვენს პროექტებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებში, სემინარებსა და პროგრამებში საქართველოს ყველა უნივერსიტეტის სტუდენტსა და კურსდამთავრებულს აქვს მონაწილეობის უფლება.

ISIE Partners

  • > ააიპ აისეკ საქართველო (AIESEC)
  • > ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • > შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
  • > კავკასიის უნივერსიტეტი
  • > ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი