ღონისძიებები
 /  ღონისძიებები

აიესაის მასტერკლასი

ღონისძიებები

პროექტი „აიესაის მასტერკლასი“ არის ღონისძიება, რომელიც შესაძლოა იყოს მრავალ თემაზე, იქნება ეს ჟურნალისტიკა თუ კინოხელოვნება. პროექტზე დასწრება შეუძლიათ ნებისმიერი ფაკულტეტის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს. მასტერკლასის ფარგლებში მონაწილეებს საშუალება ეძლევათ: მიიღონ საბაზისო ინფორმაცია პროექტზე შერჩეულ თემასთან დაკავშირებით გაეცნონ საკუთარი ინტერესის სფეროს შეხვდნენ აღნიშნულ სფეროში მოღვაწე წარმატებულ ადამიანებს აიმაღლონ ცნობიერება პროექტის მიზანია ახალგაზრდებს მიეცეთ საშუალება გაეცნონ არამხოლოდ იმ

Read more

აიესაიელი სტუმარი

ღონისძიებები

პროექტი აიესაიელი სტუმარი აიესაის ყოფილი და ამჟამინდელი წევრების დაახლოებასა და გაცნობას ემსახურება. აიესაიელი სტუმარი არის პიროვნება, რომელიც მოღვაწეობდა ორგანიზაციაში და მან მოცემულ პერიოდში შეიძინა ისეთი გამოცდილება, რომელიც ამჟამინდელი წევრებისთვის ინფორმაციული და ღირებული იქნება. გარდა ამისა, აიესაიელი სტუმარი შესაძლოა იყოს ადამიანი, რომელმაც ორგანიზაციაში დაგროვებული გამოცდილების საფუძველზე მოიპოვა გარკვეული წარმატება. პროექტზე დასწრება შეუძლიათ მხოლოდ ორგანიზაციის ყოფილ ან

Read more

აიესაის სტუმარი

ღონისძიებები

პროექტი „აიესაის სტუმარი“ არის შემეცნებითი ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც ორგანიზაცია სტუმრად იწვევს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულ პიროვნებებს. პროექტის მსვლელობისას იმართება დისკუსიები, დებატები, გამოფენები, კონცერტები და ა.შ. პროექტი იმართება სემესტრში რამდენჯერმე და გრძელდება რამდენიმე საათი. დასწრება თავისუფალია ნებისმიერი ასაკის პიროვნებისთვის. სერტიფიკატები არ გაიცემა.

Read more

ISIE Statement

ISIE International School of Intellect and Education აიესაი არის ინტელექტისა და განათლების საერთაშორისო სკოლა, რომელიც არის არა ფორმალური განათლების ინსტიტუტი, სადაც ახალგაზრდებს საშუალება აქვთ მათი ფორმალური – საუნივერსიტეტო განათლება დაუკავშირონ რეალობას. აიესაიში ახალგაზრდები პროექტების, ღონისძიებებისა, პროგრამებისა და კონფერენციების ორგანიზების საშუალებით ახდენენ დადებით ზეგავლენას საზოგადოებაზე და ქმნიან საჭირო ცვლილებებს მომავლისთვის.

ჩვენს პროექტებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებში, სემინარებსა და პროგრამებში საქართველოს ყველა უნივერსიტეტის სტუდენტსა და კურსდამთავრებულს აქვს მონაწილეობის უფლება.

ISIE Partners

  • > ააიპ აისეკ საქართველო (AIESEC)
  • > ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • > შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
  • > კავკასიის უნივერსიტეტი
  • > ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი