ახალგაზრდების განვითარების კონგრესი
 /  კონფერენციები / ახალგაზრდების განვითარების კონგრესი

ახალგაზრდების განვითარების კონგრესი

რეგისტრაცია

ახალგაზრდების განვითარების კონგრესი არის ყოველწლიური ინგლისურენოვანი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მონაწილეებს საშუალება ეძლევათ:

  • დაისახონ პრობლემა და მოიძიონ მისი გადაჭრის გზები

  • გაიმჯობესონ ინგლისური ენის დონე

  • გამოსცადონ თავი ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობისას

  • დახვეწონ საჯაროდ გამოსვლის ხელოვნება

  • გახდნენ მეტად პრეზენტაბელურები

პროექტის მიზანია ახალგაზრდებს მისცეს გლობალურად აზროვნების შესაძლებლობა, რაც მათი კარიერულ წინსვლაში დიდ როლს შეასრულებს. გარდა ამისა, მათ მიეცემათ საშუალება არგუმენტირებულად წარმოაჩინონ საკუთარი მოსაზრება და მოიპოვონ გამარჯვება.

მონაწილეებისთვის, ისევე როგორც ორგანიზატორებისთვის გაიცემა სერთიფიკატები.

ISIE Statement

ISIE International School of Intellect and Education აიესაი არის ინტელექტისა და განათლების საერთაშორისო სკოლა, რომელიც არის არა ფორმალური განათლების ინსტიტუტი, სადაც ახალგაზრდებს საშუალება აქვთ მათი ფორმალური – საუნივერსიტეტო განათლება დაუკავშირონ რეალობას. აიესაიში ახალგაზრდები პროექტების, ღონისძიებებისა, პროგრამებისა და კონფერენციების ორგანიზების საშუალებით ახდენენ დადებით ზეგავლენას საზოგადოებაზე და ქმნიან საჭირო ცვლილებებს მომავლისთვის.

ჩვენს პროექტებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებში, სემინარებსა და პროგრამებში საქართველოს ყველა უნივერსიტეტის სტუდენტსა და კურსდამთავრებულს აქვს მონაწილეობის უფლება.

ISIE Partners

  • > ააიპ აისეკ საქართველო (AIESEC)
  • > ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • > შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
  • > კავკასიის უნივერსიტეტი
  • > ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი