აიესაის სტუმარი
 /  ღონისძიებები / აიესაის სტუმარი

აიესაის სტუმარი

რეგისტრაცია

პროექტიაიესაის სტუმარიარის შემეცნებითი ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც ორგანიზაცია სტუმრად იწვევს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულ პიროვნებებს. პროექტის მსვლელობისას იმართება დისკუსიები, დებატები, გამოფენები, კონცერტები და .. პროექტი იმართება სემესტრში რამდენჯერმე და გრძელდება რამდენიმე საათი.

დასწრება თავისუფალია ნებისმიერი ასაკის პიროვნებისთვის. სერტიფიკატები არ გაიცემა.

ISIE Statement

ISIE International School of Intellect and Education აიესაი არის ინტელექტისა და განათლების საერთაშორისო სკოლა, რომელიც არის არა ფორმალური განათლების ინსტიტუტი, სადაც ახალგაზრდებს საშუალება აქვთ მათი ფორმალური – საუნივერსიტეტო განათლება დაუკავშირონ რეალობას. აიესაიში ახალგაზრდები პროექტების, ღონისძიებებისა, პროგრამებისა და კონფერენციების ორგანიზების საშუალებით ახდენენ დადებით ზეგავლენას საზოგადოებაზე და ქმნიან საჭირო ცვლილებებს მომავლისთვის.

ჩვენს პროექტებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებში, სემინარებსა და პროგრამებში საქართველოს ყველა უნივერსიტეტის სტუდენტსა და კურსდამთავრებულს აქვს მონაწილეობის უფლება.

ISIE Partners

  • > ააიპ აისეკ საქართველო (AIESEC)
  • > ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • > შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
  • > კავკასიის უნივერსიტეტი
  • > ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი