რას ნიშნავს აიესაის წევრობა?

ISIE-ს წევრობა არის უნიკალური გამოცდილება, რომელიც შედგება რამოდენიმე ეტაპისაგან.

 • ეტაპი I: ახალგაზრდა ღებულობს საჭირო განათლებას, ცოდნას თუ როგორ გამოიყენოს თავისი უნარები, პოტენციალი და რესურსები სხვადასხვა საინტერესო პროექტებისა და ღონისძიებების შესაქმნელად.
 • ეტაპი II: ის ერთვება სხვადასხვა აქტივობების ორგანიზებაში, საკუთარი ინტერესების მიხედვით.
 • ეტაპი III: როცა უკვე აქვს ორგანიზაციაში ყოფნის საკმარისი გამოცდილება თავად უძღვება პროექტებს ან იჩენს ინიციატივას და ქმნის ახალ პროექტს, რომლის მენეჯერიც თავად არის.
 • ეტაპი IV: მას აქვს უფლება განაცხადი გააკეთოს ორგანიზაციის მმართველ ორგანოში მოხვედრაზე, პრეზიდენტის ან ვიცე პრეზიდენტის პოზიციაზე, სადაც დემოკრატიულად არჩევნების წესით იმარჯვებს.
 • ეტაპი V: ის მართავს მთლიანად ორგანიზაციას 1 წლის განმავლობაში, არჩევნებში მონაწილეობა მხოლოდ ერთხელ.
 • ეტაპი VI: ის ტოვებს ორგანიზაციას და უერთდება ISIE-ს ასობით აღზრდილთა ქსელს, რომლებიც ქმნიან საჭირო ცვლილებას ჩვენს საზოგადოებაში.

ხშირად დასმული კითხვები

თქვენ მიიღებთ მრავალფეროვან გამოცდილებას, რეალური პროექტების, კონფერენციებისა და ღონისძიებების ორგანიზებით. ISIE-ს გარემო არ არის სიმულაციური და ყოველი აქტივობა მხოლოდ რეალურ გამოწვევებზე დაყრდნობით იქმნება.

ნებისმიერი აქტიური სტატუსი მქონე სტუდენტს ან 26 წლამდე, რომელიც ფლობს ინგლისურ ენას Intermediate – B2 დონეზე.

წევრების შერჩევა ხდება რამოდენიმე კრიტერიუმის საფუძველზე:

 • ინგლისური ენა (B1)
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი
 • მოტივაცია
 • ლიდერული უნარ-ჩვევები

შპს აიესაი ინტელექტისა და განათლების საერთაშორისო სკოლა, სარეგისტრაციო კოდით 404412845, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სრული 100% მეწილეა გიორგი დოლიძე, პ/ნ 01027035876. ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია გვერდზე: www.napr.gov.ge

ორგანიზაცია კი იმართება შინაგანაწესის მიხედვით არჩეული პრეზიდენტისა და მისი გუნდის მიერ, რომელიც დემოკრატიული წესით ყოველ წელს იცვლება.

დიახ, წევრობა ფასიანია, 50ლ ერთჯერადად.

აიესაის გამოცდილება არ არის სტატიკური, ანუ “წევრობა წევრობისთვის”. აქ წევრის გამოცდილება ეტაპების მიხედვით იცვლება და გათვლილია მოკლე დროში მაქსიმალურად მეტი გამოწვევების გადალახვაზე.

რეგისტრაცია

მიუთითეთ თქვენი უნივერსიტეტი

თქვენი ასაკი

ISIE Statement

ISIE International School of Intellect and Education აიესაი არის ინტელექტისა და განათლების საერთაშორისო სკოლა, რომელიც არის არა ფორმალური განათლების ინსტიტუტი, სადაც ახალგაზრდებს საშუალება აქვთ მათი ფორმალური – საუნივერსიტეტო განათლება დაუკავშირონ რეალობას. აიესაიში ახალგაზრდები პროექტების, ღონისძიებებისა, პროგრამებისა და კონფერენციების ორგანიზების საშუალებით ახდენენ დადებით ზეგავლენას საზოგადოებაზე და ქმნიან საჭირო ცვლილებებს მომავლისთვის.

ჩვენს პროექტებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებში, სემინარებსა და პროგრამებში საქართველოს ყველა უნივერსიტეტის სტუდენტსა და კურსდამთავრებულს აქვს მონაწილეობის უფლება.

ISIE Partners

 • > ააიპ აისეკ საქართველო (AIESEC)
 • > ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • > შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
 • > კავკასიის უნივერსიტეტი
 • > ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი