აიესაის ფოტოპროექტი
 /  პროექტები / აიესაის ფოტოპროექტი

აიესაის ფოტოპროექტი

რეგისტრაცია

აიესაის ფოტოპროექტი არის კონკურსი, რომლის ფარგლებშიც დამწყებ ფოტოგრაფებს მიეცემათ საშუალება გამოფინონ საკუთარი ნამუშევრები და მოიპოვონ გამარჯვება. პროექტის ფარგლებში მონაწილეები შეხვდებიან სხვა გამოცდილ ფოტოგრაფებს, რომლებიც გაუზიარებენ მათ საკუთარ გამოცდილებას და მისცემენ ტექნიკურ რჩევებს.

მონაწილეებისთვის, ისევე როგორც ორგანიზატორებისთვის გაიცემა სერთიფიკატები.

ISIE Statement

ISIE International School of Intellect and Education აიესაი არის ინტელექტისა და განათლების საერთაშორისო სკოლა, რომელიც არის არა ფორმალური განათლების ინსტიტუტი, სადაც ახალგაზრდებს საშუალება აქვთ მათი ფორმალური – საუნივერსიტეტო განათლება დაუკავშირონ რეალობას. აიესაიში ახალგაზრდები პროექტების, ღონისძიებებისა, პროგრამებისა და კონფერენციების ორგანიზების საშუალებით ახდენენ დადებით ზეგავლენას საზოგადოებაზე და ქმნიან საჭირო ცვლილებებს მომავლისთვის.

ჩვენს პროექტებში, ღონისძიებებში, კონფერენციებში, სემინარებსა და პროგრამებში საქართველოს ყველა უნივერსიტეტის სტუდენტსა და კურსდამთავრებულს აქვს მონაწილეობის უფლება.

ISIE Partners

  • > ააიპ აისეკ საქართველო (AIESEC)
  • > ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • > შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
  • > კავკასიის უნივერსიტეტი
  • > ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი